<div align="center"> <h1>Radio PLQ2</h1> <h3>Radio plq2</h3> <p>radio, plq2, pld, euroq2l, edl, cup, quake, quake2, quake3, quake4</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wloc.wsinf.edu.pl/~kklos/radio/" rel="nofollow">http://wloc.wsinf.edu.pl/~kklos/radio/</a></p> </div>